Mogens Nielsen

Om mine malerier

Mine malerier har altid et figurativt udgangspunkt, uden dog at være fotografiske gengivelser af virkeligheden. I mine tidligste arbejder var motivkredsen opstillinger fra den lokale losseplads, herefter arbejdede jeg med nedbrudte bygningsfragmenter , godt slidte opslagstavler mv. I de senere år har jeg arbejdet med motiver fra Venedig, briketfabrikken i Kaas, forskellige parkmotiver og skovbilleder. Når jeg relativt ofte skifter motivkreds er det fordi, jeg har erfaring for, at intensiteten i et billedudtryk dør ud, når motivområdet er gennemarbejdet. På dette tidspunkt er det så tid at gå videre til nye områder, dog altid med de gamle erfaringer og den gamle "teknik" i bagagen.